o nas

Logo - big

Idea

Koncepcję naszego działania zawarliśmy w logo. Jesteśmy dla naszych klientów motorem działań, poprzez wyszukiwanie dla nich projektów, w których mogliby uczestniczyć oraz ich pilotem - przewodnikiem po meandrach przepisów ustawy Pzp, aby czuli się pewnie i komfortowo, podejmując świadome decyzje. Klient jako "pasażer" naszego roweru, otoczony kompleksową opieką i wsparciem, wytycza nam kierunek, analizuje nasze propozycje rozwiązań, wybierając spośród nich najkorzystniejsze dla siebie. Może aktywnie uczestniczyć w całym procesie, wspierając się naszą wiedzą i doświadczeniem.

UDZIAŁOWCYProactio Sp. z o.o. - 100%

oferujemy

USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ
POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH
W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY PZP,
ZARÓWNO ZE STRONY WYKONAWCY
JAK I Z RAMIENIA ZAMAWIAJĄCEGO,
W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI:

01

Analiza Biuletynu Zamówień Publicznych (BZP), Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) oraz stron WWW zamawiających pod kątem sprofilowanych poszukiwań ogłoszeń o zamówieniach na potrzeby zleceniodawców.

02

Kompleksowa obsługa zleceniodawców w zakresie udziału w postępowaniach przetargowych prowadzonych zarówno w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (Pzp), jak i indywidualne zapytania komercyjnych klientów,
w tym w szczególności:
› pozyskiwanie dokumentacji przetargowej,
› analiza dokumentacji, w tym rekomendacje dotyczące skorzystania z dostępnych środków ochrony prawnej, przewidzianych w ustawie Pzp,
› analiza i weryfikacja możliwości udziału zleceniodawcy
w danym postępowaniu,
› przygotowanie wniosków o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
› pomoc przy pozyskaniu i przygotowaniu wymaganych dokumentów,
› przygotowanie wniosku/oferty zgodnie
z wymaganiami zamawiających, przy pełnej współpracy ze zleceniodawcą,
› analiza możliwości biznesowych po złożeniu wniosku/oferty,
› redagowanie pism, prowadzenie dokumentacji postępowania, weryfikacja terminów przewidzianych na poszczególne działania w toku postępowania,
› obsługa prawna powyższych działań realizowana przy współpracy kancelarii prawnych,
› obsługa procesu odwoławczego wraz z reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą realizowana przy współpracy kancelarii prawnych

03

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami biznesowymi w zakresie wspólnie składanych ofert (konsorcja)

04

Obsługa postępowań przetargowych ogłaszanych
i prowadzonych przez instytucje europejskie m.in. Komisję Europejską, Parlament Europejski

05

Prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę Pzp
z ramienia zamawiającego

06

Szkolenia z zagadnień związanych z ustawą Pzp
w zakresie uzgodnionym ze zleceniodawcą

07

Weryfikacja zasadności skorzystania z przepisów ustawy Pzp w kontekście wydatkowania środków pozyskanych
z funduszy strukturalnych.

08

Prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę Pzp,
w ramach umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, jeśli przepisy nakładają na beneficjenta taki obowiązek.

referencje

Nasi klienci to podmioty stawiające na sukces w sprzedaży, pomyślnie funkcjonujące na rynku, z doświadczeniem i ugruntowaną pozycją w branży, wszystkie profesjonalnie zarządzane, z wysokim potencjałem rozwoju.

Są wśród nich podmioty państwowe, samorządowe jak i prywatne. Dziedziny gospodarki, które reprezentują przechodzą od zaawansowanych technologii informatycznych, instalacji budynkowych, specjalistycznej automatyki, po organizację imprez sportowych czy dedykowane szkolenia. Dla zainteresowanych współpracą z nami służymy kilkudziesięcioma stosownymi referencjami i szczegółowymi informacjami.

Zapraszamy.

partnerzy

Kancelaria prawna
Filipiak Babicz

Obsługując naszych Klientów, aby zapewnić im jak najlepsze wsparcie, współpracujemy również z osobami specjalizującymi się w zamówieniach publicznych, na terenie Warszawy i Katowic.

kontakt

Krzysztof Adamski

+48 505 473 740

PROSENSI Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu,
60-758, ul. Grottgera 16/1

Wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000366479

Kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł
••• NIP: 7773185376
••• Regon: 301560105

Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności
na kwotę 1 000 000 zł

Monika Adamska

+48 501 034 005